Roczne archiwum: 2011

Milusińskie spotkania

Milusińskie spotkania z okazji  Dnia Pluszowego Misia

Każdy chce być zapamiętany i lubiany – pluszowy miś też!

O pamięć pluszaków zadbały panie bibliotekarki z Gminy Ryczywół.

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia.

W związku z tym panie z Biblioteki Publicznej w Ryczywole i Ludomach przygotowały zajęcia dla dzieci. Bibliotekaw Ludomach na postawie serialu Gumisie oraz książek Miś Yogi i Księga dżungli przygotowała lekcje pod hasłem Baśniowy świat misiów. Pani Milena Wiese opowiedziała również o rodzinie troskliwych misiów. Z lekcji skorzystały dzieci uczęszczające do przedszkoli w Ludomach i Lipie i klasy 1-3 szkół podstawowych w Ludomach i Lipie. Na wszystkich lekcjach bibliotecznych dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych w rytm muzyki o pluszowych misiach, a na koniec częstowały się cukierkami, które zostawił Miś Yogi.

29 listopada bibliotekarki Milena Wiese i Aldona Janc odwiedziły Szkołę Podstawową i Przedszkole w Lipie, gdzie również przeprowadziły lekcję biblioteczną zgodnie z powyższym scenariuszem.

1 grudnia podobne zajęcia odbyły się również w Bibliotece w Ryczywole. Uczestniczyły w nich wszystkie grupy przedszkolne. Panie Aldona Janc i Stefania Zielińska przypomniały najstarszego Misia Tedy, najpopularniejszego Kubusia Puchatka i polskiego misia co sklapnięte uszko ma, czyli Misia Uszatka. Nauczyły dzieci puchatkowego zaklęcia – Abrakadabra powiem trzy razy i coś miłego zaraz się zdarzy. Cała lekcja była przeplatana muzyką, w rytm której dzieci bawiły się w pociąg po bibliotece. Zajęcia zakończyły się fraszką o niedźwiedziu: Choć z wyglądu niedźwiedź miły, nie chciej szukać z nim rozmowy. Jeśli chcesz się z misiem bawić, niech to będzie miś pluszowy.

Zredagowała: Anna Nowicka

Życie i przemijanie

Życie i przemijanie według Henryka Wojtysiaka

24 listopada do Biblioteki Publicznej w Ryczywole na godzinę 17 przybył znany Oborniczanin – Henryk Wojtysiak. Spotkanie autorskie nawiązywało do zadumy, zgodnie z wymową miesiąca listopada.

Henryk Wojtysiak, poznając od wielu lat najstarsze zakątki Ziemi Obornickiej, sfotografował wiele starych, zapomnianych cmentarzy, nagrobków i krzyży. Te fotograficzne podróże w czasie zaowocowały napisaniem tomiku poezji zatytułowanego Życie i przemijanie. Spotkanie z członkiem Towarzystwa Literackiego Poetycki Wędrowiec rozpoczęło się niezwykle nastrojowo. Zapalone świece w rewelacyjny sposób komponowały się z piosenką Anny German Człowieczy los. Następnie w atmosferze półcieni autor – poeta poprzez recytację swych wierszy poprowadził słuchaczy przez wszystkie etapy życia ludzkiego, począwszy od narodzin, przez dzieciństwo, dojrzałość, młodość, aż do schyłku człowieczego bytu. Recytacji wierszy towarzyszyła cicha i spokojna muzyka. Pełne wzruszeń i przemyśleń spotkanie poeta zakończył odczytaniem wiersza o przemijającym życiu. Symbolikę kruchości i przemijalności wyraźnie zaznaczył zdmuchując co kilka wersów jedną świeczkę. Tej wymownej chwili towarzyszyła piosenka Marka Grechuty Ważne są tylko te dni…

Anna Nowicka

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA    ORANGE   DLA    BIBLIOTEK  TAKŻE  W  RYCZYWOLSKIEJ   PLACÓWCE

Biblioteka  Publiczna  Gminy  Ryczywół,

zakwalifikowała się  do programu Akademia Orange  dla  bibliotek organizowany przez Fundację Orange. Fundacja przekazała  dotacje finansową w 2010 r. w wysokości 979,97 zł.

W  2011 r. biblioteka  otrzymała kwotę 7 547.76 zł. Jest  to  transza  na  pokrycie  abonamentu zaległego  za  2010 r. i  bieżącego na 2011r.   Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu   do  nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by  Biblioteka  stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia  dostępu  do  łączy internetowych w placówce w Ryczywole  i  Ludomach.  

Fundacja  jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologi komunikacyjnych   i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum .