Gminny Konkurs Plastyczny na plakat pt.”Moja wizja Króla Maciusia – Janusza Korczaka”

 

Organizator konkursu

Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół

 

Regulamin:

 

Celem konkursu:

Przybliżenie uczniom postaci Janusza Korczaka oraz jego literackich postaci

rozwijanie wyobraźni plastyczne pobudzających do twórczego wykorzystania wolnego czasu

kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej

edukacja czytelnicza dzieci poprzez

korzystanie z różnych źródeł informacji

 

 

Warunki uczestnictwa:

konkurs jest skierowany dla uczniów klas IV-VI, szkół podstawowych

tematyka prac plastycznych dotyczy treści książki „Król Maciuś Pierwszy” – Janusza Korczaka

technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem malarskim, farbami, collage (kolaż), wydzieranki

Forma prac plastycznych nie mniejsza niż A4 i nie większa niż A3.

Nie przyjmujemy prac zbiorowych każdy uczestnik składa tylko jedną pracę

Każda praca powinna zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko, wiek, klasa, jaka szkoła mile widziany telefon kontaktowy

laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe

 

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Ryczywole ul. Mickiewicza 14, do 30 kwietnia 2012 r.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi w maju 2012 r.

 

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Dostarczone prace przechodzą na własność biblioteki gdzie będą wykorzystania do promocji konkursu i placówki.