Koła zainteresowań

 

1. Sekcja wokalna „MOMENT”

Instruktor – Lech Faron

2. Zajęcia plastyczne

Instruktor Iwona Nosek

3. Nauka gry na gitarze

Instruktor Marcin Samolczyk

4. Zajęcia fotograficzne

Instruktor Natalia Szewczyk