Archiwum miesiąca: październik 2011

GOK ZAPRASZA!

Gminny Ośrodek Kultury

Serdecznie zaprasza

na następujące imprezy kulturalne:

1.Manifestacja patriotyczna przy Obelisku dn.11.11.2011r. o godz. 11.00

2. Montaż słowno-muzyczny z okazji 11 listopada godz.16.00 w GOK w Ryczywole

3. Piosenki Ludmiły Jakubczak dn. 17.11.2011r. godz. 19.15

Chór Skowronki w Ryczywole

Chór Skowronki w Ryczywole

W sobotni wieczór 29 października, tuż po wieczornej mszy świętej, parafianie i jednocześnie mieszkańcy Gminy Ryczywół mieli okazję wysłuchać wyśmienitego koncertu chóralnego.

Chór Dziewczęcy Skowronki im. Mirosławy Wróblewskiej z Poznania liczy blisko pięćdziesiąt dziewcząt. Kształceniem wokalnym chóru i solistek zajmuje się pani Benigna Jaskulska. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem jest pani Alicja Szeluga. Obecnie chór koncertuje po różnych miejscowościach wielkopolski realizując przedsięwzięcie pod nazwą Ze Skowronkami po Wielkopolsce. Organizatorem trasy koncertowej jest Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego Skowronki. Patronat honorowy nad koncertami objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Poznański Jan Grabkowski i Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny. Natomiast na koncert, będący dziewiątym występem w ramach tourne chóru, mający miejsce w kościele parafialnym w Ryczywole, zaprosił dyrektor domu kultury pan Tomasz Barański. To właśnie dyrektor powitał publiczność i w kilku słowach przedstawił chór, dyrygenta panią Alicję Szelugę i fortepianistę pana Czesława Łynsza. Liczba 41 śpiewaczek stojących przed ołtarzem Pańskim zrobiła wrażenie na wszystkich obecnych w świątyni. Godzinny koncert przerywano jedynie gromkimi brawami. Dziewczęta zaprezentowały cztery utwory, z których ostatni składał się z dwunastu części. Pierwsze trzy pieśni wykonano bez akompaniamentu, a były nimi De profundis, czyli Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, a także Laetentur coeli i Ubi caritas. Czwartym z wykonywanych w profesjonalny sposób utworem było dzieło muzyczne Antonio Vivaldiego Gloria KV 589. Niektóre z dwunastu części opatrzone były rewelacyjnym występem solistek, czyli młodych śpiewaczek: Doroty Kaliszuk, Anny Marii Nowak, Antoniny Busse i Dominiki Jachnik. Czyste i jednocześnie miłe głosy rozbrzmiewały na całą świątynię. Wrażenia z występu pozostaną na długo w sercach tych, którzy zechcieli przybyć na to wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert oczywiście mógł się odbyć dzięki uprzejmości księdza proboszcza Ryszarda Kałużnego, któremu publiczność serdecznie podziękowała. Jednak największe oklaski i owacje na stojąco otrzymały dziewczęta – pełne uroku osobistego i wyjątkowo wypracowanych głosów. Za przybycie tak renomowanego chóru do Ryczywołu podziękował dyrektor Barański, a w dowód zadowolenia wręczył pani dyrygent bukiet herbacianych róż.

Anna Nowicka

Gimnazjaliści na spotkaniu z autorem książki o Mickiewiczu

Gimnazjaliści na spotkaniu z autorem książki o Mickiewiczu

19 października o godzinie 9.30 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole rozpoczęło się spotkanie z autorem książki poświęconej najlepszemu polskiemu romantykowi Adamowi Mickiewiczowi.

Spotkanie z panem Grzegorzem Seredyńskim zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół. W godzinnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie trzecich klas gimnazjum, polonistki pracujące w szkole oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Tomasz Barański. Autor książki w przystępny sposób przypomniał uczniom biografię Mickiewicza, powołując się na najważniejsze daty w życiu wieszcza narodowego, jak również przypominając najsłynniejsze jego utwory. Gimnazjaliści usłyszeli również kilka ciekawostek z życia młodego, jak i dorosłego Mickiewicza. Na zadawane przez uczniów pytania autor książki odpowiadał z zaangażowaniem, wyjaśniając wszelkie wątpliwości słuchaczy. Spotkanie z panem Seredyńskim było dobrą powtórką z języka polskiego. Dodatkowo, na pamiątkę pouczającego spotkania, można było nabyć książkę opatrzoną autografem. Dziękując za przybycie nagrodzono pisarza brawami oraz symbolicznym kwiatkiem, który wręczyła kierownik biblioteki pani Aldona Janc.

Anna Nowicka

Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury

w Ryczywole – 2010 r.

1) 10.01.2010 r. – Występ Zespołu Instrumentów Dętych i Kapeli Podwórkowej

  Chłopcy z tamtych lat na Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ludomach.

2) 17.01. 2010 r. – Dzień Babci i Dziadka w Lipie, występ Ryczywolan.

3) 21.01.2010 r. – Magiczne spotkanie – występ iluzjonisty – sala GOK .

4) 22.01.2010 r. – Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka – sala GOK.

5) 23.01.2010 r. – Koncert i zabawa karnawałowa Zespołu Instrumentów Dętych – sala GOK.

6) 24.01.2010 r. – Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Motet et Madrigal z Poznania – hol szkoły podstawowej .

7) 26.01.2010 r. – Przedstawienie dla dzieci „Skrzat Titelitury”– sala GOK.

8. 01.02.2010 r. – Wspólne kolędowanie Zespołów muzycznych działających przy GOK-u.

9) 16.02-01.03.2010 r. – Zajęcia muzyczne (śpiewanie kolęd) dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Ryczywole – sala GOK

10) 08.03.2010 r. – Koncert z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn – sala.

11) 20.03.2010 r. – Wspólne wykonywanie ozdób wielkanocnych z dziećmi – Sołtys i Rada Sołecka Ryczywołu – sala GOK.

12) 28.03.2010 r. – Wieczór Poezji – wiersze autorstwa M. Kogut, J. Nowak-Węklarowej,

St. Neumerta i H. Wojtysiaka – sala GOK.

13) 27.04.2010 r. – Wieczór ku pamięci ofiar katastrofy lotniczej – występ Tria Archetto

i artystek poznańskich – sala GOK.

14) 28.04.2010 r. – Przedstawienie „Wiosna u Kubusia Puchatka” w wykonaniu ART-Re

z Krakowa – ( dwa przedstawienia ) – sala GOK

15) 02.05.2010 r. – Koncert z okazji Święta 3 Maja (powiatowe obchody) – sekstet Brass Ensemble i soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu (sala GOK)-(koszty koncertu poniosło Starostwa powiatowe w Obornikach), następnie odbyła się zabawa taneczna –

stadion w Ryczywole .

16) 03.05.2010 r. – Manifestacja Patriotyczna przed Obeliskiem na Rynku w Ryczywole.

17) 03.05.2010 r. – Inscenizacja i montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Konstytucji – sala GOK.

18) 08.05.2010 r. – Uroczystość przed Obeliskiem z okazji 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej, następnie koncert zespołu śpiewaczego Ryczywolanie w Chlebowie

19) 13.05.2010 r. – Koncert zespołu śpiewaczego Ryczywolanie na zebraniu ZBOWiDu – sala GOK.

20) 16.05.2010 r. – Udział Kapeli Podwórkowej Chłopcy z tamtych lat we Mszy Świętej

w Kościele pw. św. Mikołaja w Ryczywole.

21) 27.05.2010 r. – Udział Ryczywolan w VIII Festiwalu Piosenki Seniorów w Szamotułach

(I miesjce)

22) 28.05.2010 r. – Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Matki i Ojca w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ryczywole i Przedszkola w Ludomach – sala GOK.

23) 03.06.2010 r. – Udział Zespołu Ryczywolanie i Orkiestry Dętej w procesji Bożego Ciała w Ryczywole.

24) 05.06.2010 r. – Nagrody na Festyn z okazji Dnia Dziecka –( stadion w Ryczywole ).

25) 06.06.2010 r. – Nagrody na Festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka – Piłka Młyny.

26) 18.07.2010 r. – Udział Kapeli Podwórkowej Chłopcy z tamtych lat we Mszy Świętej

w Kościele w Ryczywole.

27) 07 – 08.08.2010 r. – Dni Ryczywołu.

28) 15.08.2010 r. – Występ Orkiestry Dętej na festynie rodzinnym

„Grunt to Rodzinka” w Cerekwicy.

29) 17.08.2010 r. – Koncert z okazji 90 – tej rocznicy Bitwy Warszawskiej1920 r.

– sala GOK.

30) 29.08.2010 r. – Dożynki Gminne .

31) 01.09.2010 r. – Uroczystość patriotyczna przed Obeliskiem na Rynku ryczywolskim

z okazji 71 – rocznicy wybuchu II wojny światowej.

32) 25.09.2010 r. – Udział Zespołu Śpiewaczego „Ryczywolanie” w II Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych „Dopóki czas nam sprzyja…” w Rogoźnie.

33) 26.09.2010 r. – Występ „Ryczywolan” dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ryczywole.

34) 03.10.2010 r. – Udział Zespołu Instrumentów Dętych we Mszy św. z okazji konsekracji Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Połajewie.

35) 05.10.2010 r. – Przedstawienie pt.”O Aniołach” w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach.

36) 19.10.2010 r. – Udział Zespołu Instrumentów Dętych we Mszy św. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Ryczywole z okazji wizytacji arcybiskupiej.

37) 28.10.2010 r. – Uroczystość z okazji Jubileuszu 15 – lecia Kapeli Podwórkowej Chłopcy z tamtych lat działającej przy GOK w Ryczywole.

38) 11.11.2010 r. – Manifestacja patriotyczna przed Obeliskiem z okazji Święta Niepodległości.

39) 11.11.2010 r. – Montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości – sala GOK.

40) 19.11.2010 r. Występ Kapeli z okazji Międzynarodowego Dnia Krwiodawstwa – hol Szkoły Podstawowej w Ryczywole.

41) 22.11.2010 r. – Koncert uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1. i II st. w Poznaniu dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ryczywole.

42) 05.12.2010 r. – Koncert Kapeli i Zespołu Instrumentów Dętych na

ryczywolskim rynku – Mikołajki.

43) 08.12.2010 r. – Udział Kapeli we mszy św. w Kościele w Ryczywole.

44) 21.12.2010 r. – Koncert świąteczny o tematyce Bożonarodzeniowej w wykonaniu artystów poznańskich – sala GOK.

Ilość imprez – 44

– w Ryczywole – 34

– poza Ryczywołem – 10

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

WÓJT GMINY RYCZYWÓŁ

I DYREKTOR

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W RYCZYWOLE

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA GMINNE OBCHODY

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI;

PIĄTEK 11 LISTOPADA 2011R.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

10:00– ZBIÓRKA PRZY KOŚCIELE   PARAFIALNYM W RYCZYWOLE

10:15– MSZA ŚW.

11.15– OFICJALNA UROCZYSTOŚĆ PRZY OBELISKU NA RYNKU

16:00– CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RYCZYWOLE

ZAPRASZAMY !

Niepełnosprawni o tym, co w życiu najważniejsze

Niepełnosprawni o tym, co w życiu najważniejsze

18 października o godzinie 11.30 do Gminnego Ośrodka Kultury przybyli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z Szamotuł, by dać przykład człowieczeństwa.

Często tak trudno jest nam mówić o tym, co tak naprawdę powinno być w życiu najważniejsze. Jak często zapominamy o poszanowaniu odwiecznych zasad postępowania. Jak rzadko mówimy drugiej osobie o naszych uczuciach, troskach i radościach. Coraz rzadziej potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem. Te i inne wnioski przebiegają nam przez głowę, ale zabiegani dniem nie zwracamy na nie uwagi. A przecież powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że życie mamy jedno, a w nim najcenniejsze jest zdrowie. O powyższych wartościach pięknie opowiedzieli niepełnosprawni uczestnicy warsztatu z Szamotuł. Godzinne przedstawienie o tytule Ballady o szczęściu ciąg dalszy obejrzały trzy klasy ryczywolskiego gimnazjum wraz z opiekunkami panią Małgorzatą Chałupniczak i panią Anną Nowicką. Na spotkanie przybyli również mieszkańcy Ryczywołu. Wszyscy zaproszeni zostali przez dyrektora pana Tomasza Barańskiego. Wypełniona po brzegi sala sprawiła wielką radość podopiecznym sióstr. Tematyka przedstawienia była ponadczasowa. Młodsi i starsi, mniej i bardziej schorowani uczestnicy warsztatu wypowiadali maksymy tak często zatracane w pośpiechu dnia codziennego. To właśnie ci chorzy uświadomili widzom co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze – nie pieniądze i sława, ale miłość, radość, szczęście, dobro, szczerość i tak dalej. Wspomniane przez aktorów przymioty można by mnożyć bez końca. Jakaż to przewrotność losu, że ci schorowani, nazywani przez innych biednymi, potrafią dostrzec to, czego zdrowi nawet kątem oka nie widzą. Słowno-muzyczny montaż i jego przesłanie na długo zapadło w pamięci uczniom i mieszkańcom Ryczywołu. Niepełnosprawni aktorzy najszczęśliwsi byli w momencie otrzymania gromkich braw za występ. Tylko tyle oczekiwali – spełniło się ich marzenie. Natomiast dla widzów występ był bezcenną lekcją etyki, która w tle niosła miłość do Boga i bliźniego.