Archiwum miesiąca: Listopad 2011

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA    ORANGE   DLA    BIBLIOTEK  TAKŻE  W  RYCZYWOLSKIEJ   PLACÓWCE

Biblioteka  Publiczna  Gminy  Ryczywół,

zakwalifikowała się  do programu Akademia Orange  dla  bibliotek organizowany przez Fundację Orange. Fundacja przekazała  dotacje finansową w 2010 r. w wysokości 979,97 zł.

W  2011 r. biblioteka  otrzymała kwotę 7 547.76 zł. Jest  to  transza  na  pokrycie  abonamentu zaległego  za  2010 r. i  bieżącego na 2011r.   Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu   do  nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by  Biblioteka  stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia  dostępu  do  łączy internetowych w placówce w Ryczywole  i  Ludomach.  

Fundacja  jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologi komunikacyjnych   i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum .

Koncert pt. “Piosenki Ludmiły Jakubczak”

Iwona Loranc i Witold Żuromski to główni wykonawcy koncertu, który miał miejsce 17 listopada o godzinie 19.15 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole.

Te utalentowane, wyżej wspomniane osoby przybyły na zaproszenie dyrektora Tomasza Barańskiego, by dać wspaniały koncert piosenek Ludmiły Jakubczak. W profesjonalny sposób śpiewem raczyła zebranych pani Iwona Loranc, natomiast pan Witek Żuromski do każdej piosenki dawał gitarowy podkład. Zaznaczyć należy, iż każda z odegranych piosenek zaaranżowana została muzycznie przez utalentowanego Witka Żuromskiego. Ciekawa tematyka koncertu zgromadziła blisko osiemdziesiąt osób, które z wielkim sentymentem i zaangażowaniem słuchały wielu utworów Ludmiły Jakubczak – przedwcześnie zmarłej dobrze rokującej gwiazdy polskiej estrady. Zachwycona grą i śpiewem publiczność miała okazję przypomnieć sobie brzmienie i słowa takich piosenek jak Gdy mi Ciebie zabraknie, Szeptem do mnie mów, Tango zazdrości, czy Dwie szklaneczki wina. Zachwyt publiczności był adekwatny do poziomu artystycznego koncertu, co potwierdzili na jego zakończenie ci, którzy na muzyce się znają. Wszystkie śpiewane przez panią Iwonę Loranc utwory, były dobrze jej znane – tekst wyśpiewywała z pamięci. Oklaskom i owacjom na zakończenie koncertu nie było końca. Dyrektor Barański w dowód podziękowania za wspaniałą ucztę duchową wręczył artystom bukiety wdzięcznych róż. Obok licznie zebranej społeczności Ryczywołu, na sali widowiskowej zasiedli przedstawiciele władz i placówek w osobach: Wójt Jerzy Gacek z małżonką, dyrektor i jednocześnie radny powiatu pan Henryk Szrama z małżonką, radna gminy pani Anna Nowicka oraz panie bibliotekarki w osobach pani Stefani Zielińskiej i pani Aldony Janc. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że koncert był rewelacyjny oraz że chętnie przyjdą na kolejne tego typu wieczorne spotkania z muzyką.

Piątek pełen miłości do Ojczyzny

Piątek pełen miłości do Ojczyzny

Obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się w Gminie Ryczywół mszą świętą za Ojczyznę.

Już w wigilię najważniejszego dla Polaków święta odczuwalna była atmosfera niepodległościowa. We wszystkich szkołach na terenie gminy odbyły się uroczyste apele, podczas których młode pokolenie przypomniało sobie rangę owego święta. Tego samego dnia w godzinach wieczornych na prywatnych posesjach zaczęły pojawiać się pierwsze flagi narodowe, by powiewać od rana w dzień 11 listopada. Msza święta za Ojczyznę zgromadziła wielu wiernych, jak również delegacje, sztandary, czy biało-czerwone szarfy. Mszę odprawił i homilię wygłosił ksiądz proboszcz Ryszard Kałużny. Pieśnią Boże, coś Polskę zakończono modlitwy, po czym sztandary poprowadziły zgromadzony lud pod obelisk. Tam w słonecznej aurze uroczystość rozpoczął dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole pan Tomasz Barański, wypowiadając wartościowe słowa o tematyce narodowościowej. Blisko trzydzieści delegacji, zgromadzeni mieszkańcy i przedstawiciele gminnych władz odśpiewali Hymn narodowy. Następnie głos zabrał Wójt Gminy pan Jerzy Gacek. Wypowiedź włodarza była krótką lekcją historii, podczas której wymienieni zostali ci, których nie powinniśmy nigdy zapomnieć, gdyż to oni uratowali nasz kraj, wyzwolili nas z kajdan niewoli. Ojczyzna jest naszym domem, o który powinniśmy dbać tak samo jak dbamy o swoje prywatne podwórko. Po przemówieniu Wójta Jerzego Gacka zgromadzone delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod obeliskiem – symbolem tych, którzy walczyli za naszą wolność. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Roty. Zarówno Hymn, jak i druga pieśń narodowa śpiewana była z akompaniamentem dyrektora Barańskiego i z mocnym uczestnictwem ryczywolskiego chóru mieszanego. Ostatnim akcentem narodowym, który tego dnia miał miejsce w Ryczywole, była akademia. Miejscem spotkania był dom kultury, występującymi była młodzież z ryczywolskiego gimnazjum, którą do występu przygotowała pani Beata Kamińska, nauczycielka szkoły. Wiersze o tematyce narodowej i patriotyczne pieśni to element główny przedstawienia. Po uczniowskich prezentacjach przyszedł czas na ostatni punkt programu, mianowicie wspólne śpiewanie pieśni wyzwoleńczych. Koncert rozpoczął się występem chóru mieszanego. Pod dyrekcją dyrektora Tomasza Barańskiego chór w mistrzowski sposób wykonał pieśń Stanisława Moniuszki pt. Pieśń wieczorna w opracowaniu właśnie dyrektora Barańskiego. Wielkie brawa i pełen podziw dla chórzystów wyrazili wszyscy obecni na sali. Dalej odśpiewano kilka pieśni patriotycznych, których słowa wyświetlano na ekranie. Dzięki temu wszyscy śpiewali tak jak umieli. Najważniejsze jest to, że tego popołudnia dom kultury rozbrzmiewał radosnym śpiewem i chociaż na chwilę zatrzymał mieszkańców na okrągło zaprzątniętych sprawami dnia codziennego.

Anna Nowicka

Nowy Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek .

W dniu 9 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach odbyło się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek. W imieniu Zarządu kończącego kadencję sprawozdanie z działalności w okresie 2008-2011 złożył Prezes Waldemar Krankiewicz. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Koralewska przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski wraz z pracownikami biura podziękował w imieniu członków LGD Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia oraz rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech Rzek .

Po dyskusji odbyły się wybory Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.

Prezesem została Pani Renata Gembiak – Binkiewicz

Wiceprezesami zostali Małgorzata Najdek i Krzysztof Hetmański.

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Maria Koralewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Roman Białachowski

Paweł Bukowski.