Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych wyznaczony przez Administratora:
Marek Puś
marek.pus@cbi24.pl