I miejsce KGW-Ryczywół na Wielkopolskim konkursie koszy wielkanocnych!

W dniu 1 kwietnia, w Niedzielę Palmową w Cerekwicy odbył się IV Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych. Organizatorami konkursu byli: Referat Organizacyjny i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy, Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy, Sołtys i Rada Sołecka wsi Mrowino-Cerekwica, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy. Należy zaznaczyć, iż konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Wicewojewody Wielkopolskiego. Tymczasem patronat medialny objęła TVP Poznań, Radio Merkury oraz gazeta wydawana przez Gminę Rokietnica – „Rokickie Wiadomości”. Przewodniczącym Kapituły Konkursowej został prof. dr hab. Włodzimierz Dolata z Instytutu Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W skład Kapituły Konkursowej weszli:

– przedstawiciel Wicewojewody Wielkopolskiego

– Jan Grabkowski – Starosta Poznański

– Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski

– Włodzimierz Kaczmarek – Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły

– Tadeusz Czajka – Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

– Bartosz Derech – Wójt Gminy Rokietnica

– Wiesław Włodarczyk – Wójt Gminy Kaźmierz

– Marian Jakobsze – Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica

– dr inż. Jerzy Mróz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– dr inż. Jerzy Mazur – Administrator RSGD w Przybrodzie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

– dr Roman Dawid Tauber – Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

– Marek Beer – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

– Artur Pospieszny – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu

– Antoni Pawlik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

– Piotr Michalak – Dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury

– Mariusz Grzymała – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy

– Szymon Melosik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym

– Tomasz Barański – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

– Michał Kruszona – Dyrektor Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach

– Jacek Marcinkowski – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

– Maciej Adamski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

 

Celem konkursu było zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją obchodzenia Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza z obrzędowością święcenia potraw w Wielką Sobotę, poprzedzającą Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Kosze oceniane były z podziałem na dwie kategorie: wystawcy indywidualni oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W tej drugiej kategorii, do konkursu stanęło aż 18 koszy, natomiast Gminę Ryczywół (już po raz trzeci) reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Ryczywołu. W dniu poprzedzającym konkurs, panie z KGW spotkały się w sali GOK-u, aby przygotować swój kosz. Wiele czasu zajęło gospodyniom dekorowanie i przyozdabianie kosza.

 

Zgłaszane do konkursu kosze „do święconki”, poddawane były ocenie pod kątem przygotowania tradycyjnych potraw wielkanocnych, zastosowanych elementów zdobnictwa i dekoracji, nawiązujących do obrzędowości z terenu Wielkopolski.

 

Nasze panie z KGW wykazały się największą kreatywnością, gdyż to właśnie ich kosz otrzymał pierwsze miejsce!

 

 

Imprezą towarzyszącą Wielkopolskiemu Konkursowi Koszy Wielkanocnych była wystawa stołów wielkanocnych pod hasłem „Stół Wielkanocny pięknie nakryty…”. Wystawa ta odbyła się w Cerekwicy już po raz dziesiąty! Prezentujemy niektóre ze stołów, które wzięły udział w wystawie.