Spotkanie z MAGDALENĄ KORDEL

BIBLIOTEK A PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

 Z A P R A S Z A

 na spotkanie z MAGDALENĄ KORDEL

 autorką książek : 48 tygodni, Okno z widokiem, Uroczysko, Uroczysko 2.Sezon na cuda, Uroczysko 3.Wino z Malwiną

 28 listopada 2012 r., o godz. 1700

RYCZYWÓŁ, ul. MICKIEWICZA 14