FUNDACJA ORANGE

FUNDACJA    ORANGE

 Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek.

Do programu Fundacji Orange AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK  Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół przystąpiła w roku 2010. Celem programu jest ukazywanie Internetu i nowoczesnych technologii informacyjnych jako narzędzi edukacji, pomocnych w odkrywaniu otaczającego świata.
W kolejnych latach uczestnictwa w programie Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół  od Fundacji Orange dotację w wysokości:
– w roku 2010 – 979,97 PLN
– w roku 2011 – 7547,74 PLN
– w roku 2012 – 911,46 PLN ( do lipca 2012).
Łącznie w okresie trwania programu suma dotacji zamknęła się w kwocie 9439,17 PLN. Uzyskane środki finansowe wykorzystane zostały, zgodnie z regulaminem, na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w 2 placówkach BPG Ryczywół. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Orane dwie placówki biblioteki gminnej oferują użytkownikom stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Czytelników oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu  w Bibliotece Publicznej  w Ryczywole oraz Filii Ludomy.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym tematem zapraszamy na strony Fundacji:
Fundacja Orange