SPOTKANIE AUTORSKIE Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ

 Z A P R A S Z A

 D Z I E C I

 NA SPOTKANIE AUTORSKIE

Z AGNIESZKĄ FRĄCZEK

 17 czerwca 2013 roku, o godz. 1000 Ryczywół, ul. Mickiewicza 14