PLAN KALENDARZA IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH GOK 2014 r.

PLAN  KALENDARZA IMPREZ

KULTURALNO-OŚWIATOWYCH   GOK 2014 r. 

Lp.          Nazwa imprezy      Termin       Miejsce   Organizator
1. Uczestnictwo Chóru GOK we mszy św.- kolędy.Spotkanie opłatkowe grup pielgrzymkowych, KGW, OSP  6 styczeń 2014 Skrzetusz KGW SkrzetuszOSP Skrzetusz
2. Uczestnictwo Chóru GOK we mszy św. w Ryczywole- kolędy.  12.01.2014 r. Ryczywół
3. Uczestnictwo Chóru GOK we mszy św. w Wiardunkach- kolędy. 19.01.2014 r. Wiardunki
4. Spektakl jasełkowo-kolędowy. 19.01.2014 r. Szkoła Podstawowa w Ryczywole GOK Ryczywół
5 Występ Dziecięcego Zespołu Ludowego 21.01.2014 r. GOK Ryczywół Stowarzyszenie humanitarne z Piły
6. III spotkania kolędowe- „Calendae 2014” 01.02.2014 r. S.P. Ryczywół GOK Ryczywół
                                             FERIE
7. Nauka gry na instrumentach  dętych.Teatr dla dzieci „Pan Twardowski”. 03.02.2014 r.poniedziałek Ryczywół GOK
8. Zajęcia plastyczneZajęcia manualne

Gry i zabawy integracyjne

04.02.2014 r.wtorek GOK RyczywółBiblioteka R-ół

GOK Ryczywół

GOK RyczywółBiblioteka R-ół

Gimnazjum

9. Gry i zabawy integracyjneZajęcia manualne 05.02.2014 r.środa GOK RyczywółBiblioteka R-ół GimnazjumBiblioteka R-ół

 

10. Nauka śpiewuZajęcia manualne 06.02.2014 r.czwartek GOK RyczywółBiblioteka R-ół GOK RyczywółBiblioteka R-ół

 

11. Nauka śpiewuSpotkanie z leśnikiem z Obornik 07.02.2014 r.piątek GOK RyczywółBiblioteka R-ół GOK RyczywółBiblioteka R-ół
12 Nauka gry na instrumentach  dętych.Czytanie książek, zagadki, gry 10.02.2014 r.poniedziałek GOK Ryczywół GOK Ryczywół
13. Nauka śpiewu.Czytanie książek, zagadki, gry 11.02.2014 r.wtorek GOK RyczywółBiblioteka R-ół GOK RyczywółBiblioteka R-ół
14. Warsztaty gitaroweCzytanie książek, zagadki, gry 12.02.2014 r.środa GOK RyczywółBiblioteka R-ół GOK RyczywółBiblioteka R-ół
15. Nauka śpiewuSpotkanie z poetką Barbarą Zielińską 13.02.2014 r.czwartek GOK Ryczywół GOK Ryczywół
16 Nauka śpiewuCzytanie książek, zagadki, gry 14.02,2014 r.piątek GOK RyczywółBiblioteka R-ół GOK RyczywółBiblioteka R-ół

KONIEC FEFII

17. Dzień Kobiet i Mężczyzn marzec GOK Ryczywół GOK Ryczywół
18. Koncert wiosenny kwiecień GOK Ryczywół GOK Ryczywół
19. Uroczystości świąt majowych- manifestacja pod obeliskiem, koncert w GOK, zabawa na stadionie   1,2,3,4.05.2012 GOK Ryczywół GOK Ryczywół
20. Kapeliada

maj

GOK Ryczywół GOK Ryczywół
21. Koncert z okazji Święta Polskiej Muzyki

maj

GOK Ryczywół GOK Ryczywół
22. Dzień Matki i Ojca

maj

GOK Ryczywół GOK Ryczywół
23. Dzień Dziecka   czerwiec GOK Ryczywół GOK Ryczywół i PZW
24. Dni Ryczywołu   czerwiec Stadion w Ryczywole GOK Ryczywół i Rada sołecka- Ryczywół

LIPIEC PRZERWA

25. Dożynki  24 sierpień Stadion w Ryczywole GOK Ryczywół i Rada sołecka- Ryczywół
26. Uroczystości z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej   01.09.2013 GOK Ryczywół GOK Ryczywół
27. Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki- Perły muzyki wokalnej.   październik GOK Ryczywół GOK Ryczywół
28. Koncert jesienny   październik GOK Ryczywół GOK Ryczywół
29. Uroczystość Święta Niepodległości 11 listopada GOK Ryczywół GOK Ryczywół
30. Koncert o tematyce bożonarodzeniowej   grudzień GOK Ryczywół GOK Ryczywół