55 – lecia kapłaństwa- księdza kanonika Bolesława Jarosza.

W dniu 30 maja 2012 r., Chór działający przy GOK uświetnił swym występem Mszę św. z okazji

55 – lecia kapłaństwa – księdza kanonika Bolesława Jarosza.

Chór wykonał następujące utwory:

Panie Stwórco

Być bliżej Ciebie chcę

Pan zstąpił z nieba

Daj mi Jezusa

Niech się wzniesie Panie