Atrakcje na stacji kolejowej:)

GOK Ryczywół

zaprasza w sobotę 14.06.2014 r. godz.10:00

 na stację kolejową do Ryczywołu

gdzie DREZYNIARZA powita

KAPELA PODWÓRKOWA

CHŁOPCY Z TAMTYCH LAT,

 Chór i KGW zadbają o podniebienia turystów.