97 rocznica Powstania Wielkopolskiego

W związku z 97 rocznicą Powstania Wielkopolskiego serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie z Panią Dorotą Marciniak i Panem Robertem Zimnym

Pani Dorota Marciniak jest znakomitym znawcą wydarzeń powstańczych w Chodzieży – opracowuje szczegółową monografię dotyczącą Powstania. Kompania Ryczywolska brała udział w walkach o Chodzież. Referat Pani Doroty Marciniak daje niepowtarzalną możliwość wzbogacenia wiedzy o Powstaniu i Powstańcach naszego regionu.

Dr Robert Zimny przedstawi problematykę Powstania w Ryczywole i okolicach ze szczególnym uwzględnieniem roli zdemobilizowanych żołnierzy polskich służących w armii niemieckiej w latach 1914-1918.

Ponadto będzie można usłyszeć :

  • o związkach rodziny Pani Doroty Marciniak z Ryczywołem
  • Pierwszy powojenny Wójt Ryczywołu i Dyrektor Szkoły Rolniczej w Gorzewie – Maksymilian Marciniak.
  • Jak sprzedawano w Ryczywole leki Polakom w okresie okupacji?

  • W jaki sposób „Gorzewski diabeł” trafił do Muzeum Narodowego w Poznaniu?

Przyjdź!!! Posłuchaj !!! Zobacz!!!

Podczas spotkania będzie zorganizowana wystawa materiałów o Powstaniu Wlkp. ze zbiorów Pana dr Roberta Zimnego.