A to Polska właśnie

Anna   Paszkowska

A to Polska właśnie. Wierszyki dla dzieci

Są wakacje, lecz nie zawsze jest to możliwe aby każde dziecko mogło  przejechać Polskę wzdłuż i wszerz , dlatego warto sięgnąć do książeczkę „A to Polska właśnie. Wierszyki dla dzieci”.  Dzięki niej nasze maluchy  mogą się bliżej przyjrzeć naszemu pięknemu krajowi,  w wyobraźni zobaczyć  jak wyglądają najwspanialsze regiony, zwyczaje, zabytki i miasta Polski.

Na zajęciach  w bibliotece dzieci do przeczytanego teksu malowały,  to co nam najbliższe nam  czyli Poznańskie Koziołki