AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK TAKŻE W RYCZYWOLSKIEJ PLACÓWCEorange-logo

Fundacja jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologi komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum .

Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół, już od kilku lat bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek organizowany przez Fundację Orange.

W 2012 – 2013 r. biblioteka otrzymała kwotę 2.129,23 zł. Jest to transza na pokrycie abonamentu zaległego za 2012 r. i bieżącego na 2013r.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by Biblioteka stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do łączy internetowych w placówce w Ryczywole i Ludomach.