„Czerwone szkoły. Niezakończona historia” – 17.10.2019 r.

W kameralnym gronie sympatyków historii i osób zaciekawionych czerwonymi budynkami będącymi niegdyś szkołami wysłuchano bardzo ciekawego wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną, wiekowymi książkami i świadectwami szkolnymi. W drugiej części spotkania przy kawie rodziły się pomysły na odkrywanie naszej lokalnej historii czerwonych szkół.
Dziękujemy przedstawicielom Fundacji Nasze Podwórko za rzeczowy wykład i bardzo sympatyczne spotkanie.