DEBATA DLA SENIORÓW

23 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyła się debata społeczna poświęcona kwestiom bezpieczeństwa seniorów. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Obornikach.
Podczas spotkania mł. asp. Maciej Kaniewski przedstawił i omówił narzędzia, ułatwiające Policji komunikację i wymianę informacji ze społeczeństwem. W tym zakresie zaprezentowane zostały podstawowe założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.
Uczestników spotkania zaznajomiono również z założeniami programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego istotą jest przybliżenie i ułatwienie kontaktu mieszkańca danego rejonu z dzielnicowym.
Ważną kwestią podjętą podczas debaty było bezpieczeństwo seniorów oraz ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Debata była także okazją do stawiania pytań w kwestiach związanych z poprawą bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wskazania problemów, które bezpośrednio ich dotykają. Większość zapytań było związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz przestępstwami popełnianymi na osobach starszych.