Dożynki 2015

PRZEMÓWIENIA WÓJTA GMINY RYCZYWÓŁ PANI RENATY GEMBIAK-BINKIEWICZ I ZAPROSZONYCH GOŚCI.
ODCZYTANIE PRZEZ DYREKTORA GOK-U PANA LECHA FARONA NADESŁANYCH LISTÓW GRATULACYJNYCH.