Dożynki Gminne 2012

D O Ż Y N K I   G M I N N E  RYCZYWÓŁ 2012

Dożynki Gminne odbyły się dnia 26 sierpnia 2012 r. w Ryczywole. O godz.13.00 w Kościele św. Mikołaja została odprawiona Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory. Po Mszy św. uformował się korowód , który przeszedł ulicami Ryczywołu na stadion. Korowód prowadziła Orkiestra Dęta wraz z Zespołem PA – MAR – CHE z RCK – Rogoźno.Uroczystości dożynkowe na stadionie rozpoczęły się Hymnem Polski.

Po Hymnie i po fragmencie prozy, przedstawiającej opis żniw z Reymontowskich Chłopów, rozpoczął się obrzęd dożynkowy w formie sceniczno-muzycznej, przedstawiony przez Rożnowian i Maniewiaków oraz Zespół taneczny z Obornickiego Ośrodka Kultury, według scenariusza i w reżyserii Aliny Reich.

Po obrzędzie dożynkowym rozpoczęła się część artystyczna, w której wystąpili

1. Dziecięcy Zespół tańca ludowego z GOK w Ryczywole. Członkami Zespołu są dzieci w wieku 7 – 8 lat, które po raz pierwszy zaprezentowały się publicznie. Kolorowe stroje ludowe dodawały, sześciu tańczącym parom ( 10 dziewczynek i 2 chłopców), niewątpliwie wielkiego uroku. Zespół oraz jego instruktorka Katarzyna Pływaczyk, zostali nagrodzeni przez publiczność ogromnymi brawami.

2. Kapela Podwórkowa Chłopcy z tamtych lat z GOK w Ryczywole. Usłyszeliśmy znane, stare utwory w opracowaniu Szefa Kapeli Mariana Żurowskiego.

3. Kapela Podwórkowa Tu My z Doliny Wełny z Gościejewa. Kapela bawiła publiczność nie tylko muzyką ale dowcipami i dobrym humorem.

4. Orkiestra Dęta i Zespół PA – MAR – CHE z Rogoźna. Wspaniale tańczące dziewczęta oraz bardzo dobrze brzmiąca Orkiestra zachwyciły publiczność.

5. Zespół Brathy z Obornik Wlkp. Zespół zaprezentował muzykę polo – dance. W trakcie koncertu członkowie Zespołu obdarowywali tańczącą młodzież drobnymi upominkami.

W między czasie zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepiej przystrojone obejście w Ryczywole. Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne. Inicjatorem konkursu była LGD Kraina Trzech Rzek.

I. miejsce – Luiza i Michał Bogaczowie

II. „ – Anna i Tymoteusz Nowiccy

III. „ – Jolanta i Piotr Ziajowie.

Dożynki zakończyła zabawa taneczna.

Organizatorami Dożynek byli: Urząd Gminy oraz GOK w Ryczywole.