DOŻYNKI GMINNE 2019

8 września 2019 roku zapisał się na kartach historii Gminy Ryczywół w sposób wyjątkowy. Tego dnia odbyły się Dożynki Gminne – święto plonów, święto rolników, święto dziękczynne i obfitujące w pozytywne nastroje.

Dożynkowe obchody rozpoczęły się o godzinie 12 w kościele parafialnym w Ryczywole, do którego uroczyście wprowadzono przygotowane przez wszystkie sołectwa wieńce. Mszę dziękczynną odprawił ksiądz proboszcz Ryszard Kałużny, a niezwykłą oprawę muzyczną zapewniła Obornicka Orkiestra Dęta, dyrygent i utalentowany saksofonista tejże orkiestry pan Krzysztof Warguła oraz pan Marek Frąckowiak – dyrygent Zespołu Śpiewaczego Kasztelanki.

Po mszy świętej korowód dożynkowy w asyście wozu policyjnego, wozów strażackich i traktorów przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszerował ulicami Ryczywołu na stadion. Tam prowadząca uroczystość, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nowicka, powitała i przedstawiła delegacje dożynkowe z sołtysami na czele. Świętowanie na stadionie rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Potem odbyły się obrzędy dożynkowe prowadzone przez Zespół Śpiewaczy Kasztelanki wespół z dyrektorem GOK-u. Najważniejszym elementem tej części było przekazanie świeżo wypieczonego chleba przez starostów dożynek na ręce Wójta Gminy Ryczywół pana Henryka Szramy. Zaszczytną funkcję starostów pełnili: pani Barbara Kaczor z Ryczywołu i pan Piotr Kazimierczak z Ninina. W dalszej części oficjalnych obchodów powitano przybyłych gości, oddano głos chcącym złożyć najwyższe słowa uznania dla pracy rolników. Jako pierwszy za trud i poświęcenie podziękował rolnikom wójt Gminy Ryczywół, a następnie senator RP pan Jan Filip Libicki, poseł RP pani Maria Janyska, poseł RP pan Krzysztof Paszyk, wicestarosta Powiatu Obornickiego pan Waldemar Cyranek, burmistrz Rogoźna pan Roman Szuberski, sekretarz Gminy Oborniki pan Krzysztof Nowacki w imieniu burmistrza Oborniki pana Tomasza Szramy oraz pan Tomasz Kamiński w imieniu dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pana Michała Zielińskiego. Przemówienia zamknął przewodniczący Rady Gminy Ryczywół pan Łukasz Krzyśko, który nie tylko podziękował rolnikom, ale i wyraził uznanie dla ich optymizmu podczas zmagania się z żywiołami i klęskami pogodowymi. Dalej pan Łukasz Krzyśko, tym razem jako przewodniczący Powiatowej Izby Rolniczej, dokonał wyjątkowego odznaczenia medalem stulecia polonizacji nadanym przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu. Medale za wyjątkowe zasługi na rzecz rolnictwa i w uznaniu za pokaźny dorobek pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego przyjęli pan Kazimierz Zieliński i pan Krystian Karnicki. Następnie przekazano również życzenia i gratulacje przesłane elektronicznie od posła RP pana Zbigniewa Ajchlera, posła RP pana Błażeja Pardy, posła RP pana Jakuba Rutnickiego oraz posła RP pana Kiliona Munyamy. Po części oficjalnej wszystkich gości oraz tłumnie przybyłych mieszkańców zaproszono na przerwę cateringową, podczas której częstowano darmową grochówką ufundowaną przez sponsorów, a wykonaną przez KGW Ryczywół na Flintą i strażaków z OSP Ryczywół. W dalszej części zaproszono na koncerty, a wówczas usłyszeć można było fenomenalne głosy następujących wykonawców: Zespół Una Canto, młodych ryczywolan (Sandra Kamińska, Małgosia Szymańska, Oliwia Ratajczak, Adam Szymański), zespół 3 Faces ( Marta Kaniewska i Kamil Szewczak z Rogoźna, Radek Krzesiński z Ryczywołu), Jakub Herfort ( zwycięzca programu tv Mam talent) oraz gwiazdy wieczoru – duet Justyna i Kris oraz Bogdan Borowski- założyciel zespołu disco polo Milano. Do późnych godzin wieczornych trwała zabawa, którą prowadził Tomek Mikołajczak – Zena.

Dożynkom towarzyszyło mnóstwo atrakcji przygotowywanych z kilkudniowym wyprzedzeniem i poświęceniem przez mieszkańców naszej gminy. Popis kulinarnych i rękodzielniczych umiejętności dały stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy, a w szczególności: KGW Skrzetuszanki, KGW Radomianie, KGW Ryczywół nad Flintą, KGW Piotrowo, KGW Tłukawianie, KGW Boruchowo, sołectwo Lipa, WTZ Wiardunki. Niebywałym zainteresowaniem cieszyła się wystawa starego sprzętu rolniczego, powózka kucykiem, dmuchane zamki, jak również stoiska dla najmłodszych. Wyjątkowy wystrój sceny zawdzięczamy członkom KGW Ryczywół Nad Flintą, a dekorację ulic Ryczywołu sołectwu Łopiszewo.

Spotkanie dożynkowe było również dobrym momentem na rozstrzygnięcie konkursów. W konkursie pod nazwą Kreatywny recykling, czyli drugie życie odpadów (IV edycja) I miejsce zajęła pani Mirosława Skrzypek, II pani Kinga Obst-Masiera, III pani Krystyna Bartkowiak, a wyróżnienia trafiły do pani Marii Kasztelan i pani Anny Kledzik. Drugi konkurs, zorganizowany przez LGD Krainę Trzech Rzek, na najciekawsze stoisko wygrało KGW Radomianie, II miejsce KGW Boruchowo, III KGW Tłukawianie. Wyróżniono KGW Skrzetuszanki, KGW Piotrowo, KGW Ryczywół Nad Flintą i sołectwo Lipa. Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, którego organizatorem i fundatorem nagród pieniężnych był Urząd Gminy w Ryczywole, wygrało sołectwo Skrzetusz, II miejsce zdobyło sołectwo Gorzewo, a III sołectwo Radom. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Tak huczne i dobrze zorganizowane dożynki nie byłyby możliwe bez pomocy wcześniej wymienianych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, OSP Ryczywół i OSP Skrzetusz oraz innych organizacji pozarządowych oraz sponsorów. Wszystkim osobom, które poświęciły swój czas i energię dziękowano w czasie dożynek. Słowa uznania i ogromne podziękowania skierował do pokaźnego sztabu ludzi pan Wójt Henryk Szrama i dyrektor GOK-u Anna Nowicka.

Tłumne przybycie mieszkańców na dożynki gminne utwierdziło organizatorów w przekonaniu, że to święto powinno odbywać się na ryczywolskim obiekcie sportowym.

Fotorelacja już wkrótce 🙂