DREZYNIARZ

drezyniarz-page-001

REGULAMIN PRZEJAZDU

 

  1. Postanowienia ogólne:

1) Przejazd specjalnym pociągiem turystycznym, nazwanym dalej Imprezą jest zorganizowany przez Stowarzyszenie Nadwarciańska Kolej Drezynowa – zwane dalej Organizatorem.

2) Przewoźnikiem wykonującym przejazd jak i użyczającym tabor są Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. nazwana dalej Przewoźnikiem.

3) Uczestnik imprezy ma obowiązek przestrzegania regulaminów i przepisów obowiązujących w pociągach Przewoźnika.

4) Uczestnik przejazdu jest zobowiązany posiadać bilet-cegiełkę wydany przez Organizatora zaopatrzony w kolejny numer, wykupiony według ustalonej taryfy.

5) Dzieci mogą brać udział w przejeździe tylko i wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Za osoby niepełnoletnie uznaje się dzieci do ukończenia 18 roku życia.

6) Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem może zostać usunięty z Imprezy na dowolnej stacji

podczas trwania imprezy.

7) Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do kulturalnego zachowania,
nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

8) W czasie wsiadania i wysiadania do/z pociągu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na stan techniczny peronów.

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników Imprezy.

10) Zakup biletu na Imprezę jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

  1. Opłaty:

1) Cena za przejazd jest zryczałtowana i wynosi odpowiednio:

  1. a) dla odcinka Poznań – Lubasz normalny – 40,00zł; ulgowy – 35,00zł; rodzinny – 120,00zł.
  2. b) dla odcinka Oborniki – Lubasz: normalny – 35,00zł; ulgowy – 30,00zł; rodzinny – 90,00zł.
  3. b) dla odcinka Rogoźno – Lubasz: normalny – 25,00zł; ulgowy – 20,00zł; rodzinny – 60,00zł.
  4. c) dla odcinka Ryczywół – Lubasz: normalny – 17,00zł; ulgowy – 13,00zł; rodzinny – 50,00zł.
  5. d) dla odcinka Połajewo – Lubasz: normalny – 15,00zł; ulgowy – 10,00zł; rodzinny – 40,00zł.
  6. e) dla odcinka Lubasz – Bzowo Goraj: normalny – 8,00zł; ulgowy – 5,00zł.

 

Podane ceny dotyczą przejazdu tam i z powrotem. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do ukończenia 16 lat oraz seniorom, którzy ukończyli 60 lat oraz studentom UTW.
Na bilecie rodzinnym mogą podróżować maksymalnie 4 osoby, w tym min. 1 dziecko.

2) Organizator nie przyjmuje zwrotów za niewykorzystany bilet.

3) Zapisy i odbiór biletów odbywa się w: kasie biletowej na stacji Oborniki Miasto
i Rogoźno, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole i Połajewie oraz pod adresem mailowym prezes.nkd@onet.eu od dnia ogłoszenia do momentu wyczerpania puli biletów. Organizator zastrzega sobie prawo sprzedaży biletów także w pociągu, bez gwaranci rezerwacji miejsca siedzącego.

W razie pytań, prosimy Państwa o kontakt:

Nadwarciańska Kolej Drezynowa

e-mail: prezes.nkd@onet.eu

ROZKŁAD JAZDY

Poznań – 7:32

Oborniki Miasto – 8:02

Oborniki – 8:10

Rogoźno – 8:25/8:55

Ryczywół – 9:23/9:53

Połajewo – 10:10/10:40

Lubasz11:20

 

Lubasz 12:30

Bzowo Goraj 12:40/13:00

Lubasz 13:10

 

 

Lubasz 15:39

Połajewo 16:10

Ryczywół 16:29

Rogoźno 16:57/17:12

Oborniki 17:32

Oborniki Miasto 17:35

Poznań 18:06