Dzień Bibliotekarza

Z okazji przypadającego na dzień 8 maja Dnia Bibliotekarza Wójt Gminy Ryczywół pan Henryk Szrama i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Anna Nowicka w imieniu wszystkich czytelników złożyli serdeczne życzenia pani Kierownik Stefanii Zielińskiej, pani Aldonie Janc i pani Marzenie Kistowskiej.