DZIEŃ KOBIET W LUDOMACH

11 marca w Ludomach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Gościły Panie z dwóch sołectw, sołectwa Gorzewo i Ludomy.