Ferie w bibliotece

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

RYCZYWÓŁ

Z A P R A S Z A

Dzieci w czasie ferii zimowych

na : czytanie książek,zagadki,

zabawy twórcze, gry

oraz spotkanie

z Agatą

Widzowską – Pasiak

Spotkania odbywać się będą

od wtorku do piątku

godz.: 11:00 – 12:00

w siedzibie Biblioteki

ul. Mickiewicza 14