AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

AKADEMIA    ORANGE  WSPOMAGA                                                               BIBLIOTEKĘ   PUBLICZNĄ   W  RYCZYWOLE

I   LUDOMACH

orange-logo

Fundacja  jest organizacją pozarządową. Zainaugurowała program Akademia Orange dla bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologi komunikacyjnych   i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum.

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu   do  nowych technologii komunikacyjnych i promocji ich wykorzystania tak, by  Biblioteka  stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Biblioteka wykorzystuje dotację na pokrycie kosztów z tytułu opłat abonamentowych niezbędnych do zapewnienia  dostępu  do  łączy internetowych w placówce w Ryczywole  i  Ludomach.  

Biblioteka  Publiczna w  Ryczywole, już od kilku lat bierze udział w programie Akademia Orange  dla  bibliotek organizowany przez Fundację Orange.

W  roku obecnym  biblioteka  otrzymała kwotę 1 314,85 zł. Jest  to  transza  na  pokrycie  abonamentu za 2014 r.