GRA ULICZNA

DNI RYCZYWOŁU INNE NIŻ ZWYKLE.
ODSŁONA PIERWSZA – GRA ULICZNA!
ZAPRASZAMY NA SPACER Z ATRAKCJAMI I ZADANIAMI!
Każdy uczestnik na mecie (dom kultury) otrzyma upominek.
Ale najpierw trzeba wykonać zabawne zadania