Historia Wozu Drzymały

22 lutego na spotkaniu feryjnym w bibliotece dzieci zapoznały się z historią Michała Drzymały i jego symbolicznym wozem.

Następnie samodzielnie wykonywały charakterystyczny wóz.