INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 2019/2020

W niedzielne popołudnie 6 października w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole miejsce miało niezwykle ważne wydarzenie, mianowicie rozpoczęcie roku kulturalnego 2019/2020. Na tę okoliczność zaproszono znaną, utalentowaną i niezwykle sympatyczną polską aktorkę filmową, teatralną i wokalistkę panią Olgę Bończyk.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Anna Nowicka, która powitawszy licznie przybyłą publiczność przywitała również Posła na Sejm RP pana Błażeja Pardę, Wójta Gminy Ryczywół pana Henryka Szramę z małżonką, Przewodniczącego Rady Gminy Ryczywół pana Łukasza Krzyśko, pracowników Urzędu Gminy z panią Sekretarz Janiną Feldmann i Kierownikiem GOPS-u panią Elżbietą Gawrońską na czele, prezesów stowarzyszeń, kół gospodyń, sołtysów, pracowników Biblioteki Publicznej i emerytowane pracownice GOK-u. Dyrektor w paru zdaniach zaznaczyła wartość kultury w życiu człowieka. Zauważyła, że to właśnie kultura daje możliwość emocjonalnego spotkania z drugim człowiekiem, obcowania z pięknem, doświadczania wzruszeń i emocji. To kultura jest jednym z najważniejszych czynników integrujących lokalną społeczność. Życząc widowni przyjemnego, wzruszającego i refleksyjnego koncertu, zaprosiła na scenę Olgę Bończyk. Prawie dwugodzinne spotkanie było niesamowite. Urok osobisty, talent wokalny, dar do opowiadania anegdot i scenek z życia wziętych oczarował każdego słuchacza. Piosenkarka urzekła wszystkimi utworami, a zwłaszcza tym dedykowanym swojej mamie, „Kasztanami”, „Remedium”, czy „Gdy mi ciebie zabraknie”. 

Koncert zakończył się gromkimi brawami, wręczeniem kwiatów przez Wójta Gminy Ryczywół, jak również rozmowami z artystką, podczas których już na wesoło mieszkańcy wykonywali sobie zdjęcia.

Tego typu koncert inaugurujący rok kulturalny był trafionym pomysłem, czego nie kryli mieszkańcy będący świadkami i uczestnikami tego wydarzenia.