INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole realizuje zadanie w ramach Programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
nazwa zadania: Prace remontowe w budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem wyposażenia
Dofinansowanie:  72 000,00 zł
Całkowita wartość: 92 201,09 zł