IV PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

Rogoźno,dn. 23.09.2012 r.

IV Przegląd Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych

„Dopóki czas nam sprzyja….”