IV Spotkania Kolędowe CALENDAE 2015

IV SPOTKANIA KOLĘDOWE AMATORSKICH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH „CALENDAE 2015”

Gminny Ośrodek Kultury już po raz czwarty zorganizował spotkanie, które odniosło niebywały sukces muzyczny i integracyjny. Mianowicie 1 lutego 2015 r. o godzinie 18:00 rozpoczął się coroczny przegląd chórów. Na zaproszenie dyrektora domu kultury, pana Tomasza Barańskiego, na uroczystość tę przybyły zespoły śpiewacze i chóry. Spotkanie poprowadziła pani Anna Nowicka. Po miłych słowach powitania rozpoczęła się część zasadnicza, czyli występy chórów. Świąteczna sceneria sprzyjała klimatowi kolędowego występu następujących zespołów:

1. Zespół wokalny Cantate Deo z Czarnkowa

2. Zespół wokalny Gorajskie Echo

3. Chór Vici Cantantes z Popówka

4. Chór mieszany z GOK w Ryczywole

Nie ulega wątpliwości, że przegląd dostarczył wszystkim zebranym wielu wzruszeń i był czasem zadumy i refleksji nad tematyką Bożego Narodzenia. Ostatnim miłym akcentem spotkania były końcowe przemówienia oraz wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów. Odznaczenia dokonał przewodniczący Rady Gminy pan Michał Bogacz i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Tomasz Barański.