„Jan Paweł II – jego droga do świętości”

BIBLIOTEKA     PUBLICZNA   W    RYCZYWOLE
 Z  A  P  R  A  S  Z  A
na
wystawę  książek
„Jan  Paweł  II
– jego  droga do świętości”
     wystawę    można   obejrzeć
    od   23  kwietnia    do   23  maja  2014  roku ,
w   godzinach   pracy   biblioteki;
Ryczywół,   ul.  Mickiewicza  14