Kobiecy Klub Książki na 590 leciu Ryczywołu

Kobiecy Klub Książki- Pani Elżbieta Wieczorek przedstawiła ciekawostki o Ryczywole z kroniki Pana Bernarda Nogalskiego, a Pani Maria Kistowska wiersz o „Dniach Ryczywołu” Pani Barbary Zielińskiej.

Maria Kistowska w monologu z dawnych lat- „Nieudane Związki”