Kolejne dofinansowanie na remont i wyposażenie naszego domu kultury!

Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o pozyskaniu kolejnego dofinansowania, tym razem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy kultury”! Dofinansowanie opiewa na kwotę 90 tysięcy złotych!
Bardzo dziękujemy Radnym Rady Gminy Ryczywół i Panu Wójtowi Gminy Ryczywół za przychylność oraz Pani Kierownik i pracownikom Referatu Inwestycji za perfekcyjne opracowanie wniosku! Serdecznie dziękujemy Posłowi na Sejm RP Panu Jakubowi Rutnickiemu za efektowne pilotowanie projektu!