Koncert Chóru Kameralnego Witolda Zielińskiego

Koncert Chóru Kameralnego

Witolda Zielińskiego

 

04 marca 2012r Biblioteka Publiczna w Ryczywole nietypowo zaprosiła mieszkańców gminy na koncert. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentował się Chór Kameralny, który od 4 lat działa przy Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie. Powstał z inicjatywy pana Witolda Zielińskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im Przemysława II w Rogoźnie. Większość chórzystów stanowią nauczyciele z rogozińskich szkół. Początkowo liczył 20 śpiewaków, ale systematycznie się rozrastał. Premierę miał 15 października 2009r. podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Rogozińskim Centrum Kultury. Od tej pory koncertował wielokrotnie.

Występ chórzystów pod batutą pana Witolda Zielińskiego przyjęty został entuzjastycznie. Złożyły się na to dobór repertuaru oraz profesjonalizm wykonania. Utwory zaśpiewane zostały na cztery głosy: sopran, alt, alt II i tenor. Usłyszeliśmy zarówno utwory powstałe w odległych czasach jaki i przeboje lat 60 i 70 XXw. Publiczność żywo reagowała, podśpiewując znane wszystkim melodie, m. in.„Serduszko puka w rytmie cza-cza,” „Biedroneczki są w kropeczki,” „”. O wrażeniach publiczności najlepiej świadczą owacje na stojąco oraz prośba o bis.

Kierownik biblioteki pani Aldona Janc serdecznie podziękowała i pogratulowała wykonawcom. Na ręce dyrygenta złożyła życzenia dalszej owocnej pracy oraz sukcesów artystycznych. Podziękowała również dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ryczywole, panu Witoldowi Korbankowi, za udostępnienie pięknej sali na potrzeby koncertu.

Spotkanie było również okazją do przekazania lokalnej społeczności informacji o jubileuszu

150-lecia powstania Liceum Ogólnokształcącego im Przemysława II w Rogoźnie oraz Jubileuszowym Zjeździe Absolwentów wszystkich roczników, który odbędzie się 22 września 2012r. Serdeczne zaproszenie na uroczystość przekazał obecnym wśród publiczności absolwentom dyrektor liceum – chórzysta- pan Robert Kornobis. Więcej informacji o zjeździe można znaleźć na stronie internetowej szkoły oraz -dzięki uprzejmości pracowników – w Bibliotece Publicznej w Ryczywole.