Koniec wakacji

Ostatnie spotkanie w Bibliotece, było przypomnieniem jak wygląda przyroda w okolicy, co zamieszkuje rzekę i co żyje na łące.

Na zakończenie spotkania dzieci wykonywały ilustracje do przeczytanego tekstu