Konkurs plastyczny na plakat pt.: Moja wizja Króla Maciusia – Janusza Korczaka .

W związku z ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W nawiązaniu do tego Biblioteka pragnąc przybliżyć sylwetkę i twórczość wielkiego społecznika i przyjaciela wszystkich dzieci, ogłosiła konkurs plastyczny na plakat pt.: Moja wizja Króla Maciusia – Janusza Korczaka .

W dniu 30 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Ryczywole, odbyło się podsumowanie konkursu, który trwał od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2012 r. Zaproszenie do konkursu było skierowane do uczni kl. IV – VI Szkól Podstawowych Gminy Ryczywół .

Na konkurs wpłynęły 63 prace w tym : 58 – Szkoły Podstawowej Ryczywół, 3 prace z Szkoły Podstawowej w Ludomach i 2 prace ze Szkoły Podstawowe z Lipy .

Na wstępie p. kierownik Aldona Janc przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła

sylwetkę Janusza Korczaka oraz głównego bohatera konkursu czyli Króla Maciusia.

Ogłaszając wyniki prac, P. Alona Janc wyjaśniła zebranym co brała pod uwagę komisja konkursowa w składzie: Marzena Skrzypek, Justyna Kalinowska, Stefania Zielińska przy ocenie plakatu tj.: estetykę, samodzielność, ukończenie prac poprzez wypełnienie całości rysunku ( odrzucone były prace bez tła jako nie ukończone)

Laureatami konkursu zostali:

Pierwsze miejsce

AGNIESZKA BRZEZIŃSKA, kl. VI

KLAUDIA MATUSZAK, kl. VI

Drugie miejsce

ADRIAN PIELACH , kl. VI

Trzecie miejsce

KINGA LUTY, kl. V

wyróżnienia :

SANDRA SZCZEPAŃSKA , kl. IV

PATRYCJA DYMEK , kl. V

WIKTORIA WREMBEL, kl. IV

BARTŁOMIEJ CZYŻ, kl. V

MARIUSZ JĘŚKO , kl. V