Konkurs rozstrzygnięty

Dnia 24.02.2012 r., odbył się konkurs na najlepiej wykonaną piosenkę patriotyczną. Uczestnikami konkursu byli uczniowie, którzy uczęszczali w czasie ferii na zajęcia śpiewu, zorganizowane przez GOK w Ryczywole a prowadzone przez p. dyrektora Tomasza Barańskiego. Każdy z uczestników zaprezentował dwie pieśni – z pośród czterech następujących utworów : „Rota,” „Płynie Wisła, płynie,” „Jak długo w sercach naszych” oraz „ O radości iskro Bogów.” Po występie wszystkich uczestników, jury podjęło jednomyślną decyzję

I miejsce zajął Michał Staśkiewicz, który po podliczeniu głosów uzyskał 8 pkt.

Na II miejscu, z liczbą 7 pkt., uplasowali się, ex aequo, Krystian Wleczyk i Franciszek Jessa.

Miejsce III przypadło w udziale Patrykowi Kaczmarkowi, z sumą 6,5 pkt.

IV miejsce zajął Bartłomiej Czyż, który uzyskał 5 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! Mamy nadzieję, iż spotkamy się z nimi również za rok.