„LEGENDA RYCZYWOŁU – SŁOWEM I PĘDZLEM MALOWANA”

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole

Biblioteka Publiczna

 Z A P R A S Z A  

na

WYSTAWĘ PRAC PO GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „LEGENDA RYCZYWOŁU – SŁOWEM I PĘDZLEM MALOWANA”.

 wystawę można zobaczyć

od 6 czerwca do 15 września 2014 r.

w godzinach pracy Biblioteki,

Ryczywół, ul. Mickiewicza 14