Lekcja o Czesławie Miłoszu

Lekcja o Czesławie Miłoszu


 W związku z rokiem Czesława Miłosza, w Bibliotece Publicznej w Ryczywole odbywają się lekcje poświęcone temu wybitnemu polskiemu poecie i pisarzowi.
Już kilka klas z Gimnazjum im. Jana Pawła II uczestniczyło w lekcji bibliotecznej. Uczniowie klas trzecich, wraz z nauczycielkami języka polskiego, z wielkim zainteresowaniem słuchali informacji wygłaszanych przez panie bibliotekarki: Aldonę Janc, Stefanię Zielińską i Milenę Wiese. Pani kierownik Janc podczas lekcji pełniła funkcję konferansjera, pani Zielińska była reporterem, a pani Wiese samym Czesławem Miłoszem. Godzina lekcyjna spędzona w bibliotece nie dość, że była lekcją dobrze dopracowaną, prowadzoną spokojnie i w miłej atmosferze, to jeszcze nasycona była wiedzą o poecie po same brzegi. Na uwagę zasługuje pomysłowość pań bibliotekarek. Zadawane przez reportera pytania znalazły odpowiedzi płynące z ust Miłosza. A wszystko to było jedną wielką informacją o procesie tworzenia przez naszego wspaniałego noblistę. Uczniowie, proszeni tylko o słuchanie, faktycznie skupieni byli maksymalnie. Po zakończonej lekcji obejrzeli taktownie wykonane gazetki o Czesławie Miłoszu, jak również wpisali się do kroniki, gdzie dziękowali za fascynującą literacką chwilę z poetą. Dydaktyczne spotkanie zakończono wspólną fotografią i umówieniem się na kolejne ciekawe spotkania w murach przyjaznej biblioteki.
Anna Nowicka