LOGO GOK-u

Ogłoszenie  wyników konkursu na LOGO GOK-u odbyło się podczas „Sołeckich Mikołajek” na Rynku 5.12.2015 r.

I miejsce zdobyła Olga Kłos

II miejsce zdobyła Martyna Kolasai

III miejsce zdobył Wojtek Kolasa

I miejsce wyłoniono z przesłanych prac komputerowych

II i III miejsce zdobyły dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do GOK-u