Microfonia

MICROFONIA

Powiatowy przegląd młodych talentów.

ETAP I

eliminacje gminne

20 marca 2013 r. od godziny 10:oo

w Gminnym Ośrodku Kultury

w Ryczywole, ul. Nowa 2