NAKRĘTKOWE SERCE

JEST I U NAS 
Wielkie czerwone serce stanęło przed Gminnym Ośrodkiem Kultury 
Zbieramy nakrętki dla Martynki i innych potrzebujących dzieci 
Dziękujemy Wicestaroście Powiatu Obornickiego Waldemarowi Cyrankowi za pomoc i wsparcie organizacyjne 🙂