Namioty

 logo+ europejski... Operacja pt.:

 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez udostępnianie urządzeń i sprzętu przez Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole.

obejmująca zakup namiotów i termosów

została dofinansowana  ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 –
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSIP1040967 P1040968 P1040969 P1040970 P1040971 P1040972