„NARODOWE CZYTANIE”

Biblioteka Publiczna w Ryczywole, włączyła się w akcje „Narodowe Czytanie”, które zainicjował cztery lata temu prezydent Bronisław Komorowski. Czytanie odbyło się 10 września 2015 r. o godzinie 1800.
W roku 2015 w imieniu prezydenckiej pary, Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser – Dudy, biblioteka zaprosiła mieszkańców Ryczywołu do lektury „Lalka” Bolesława Prusa. W liście skierowanym do wszystkich rodaków Bronisław Komorowski napisał : „ Ta nowoczesna, europejska powieść z jednej strony ukazuje polską waleczność, nasz romantyczny patriotyzm, z drugiej – codzienne, pozytywistyczne budowanie własnej pozycji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na przedsiębiorczości i zaradności. Myślę, że to doskonała książka nie tylko na dzisiejsze czasy. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych bohaterów, pochodzących z tej samej polskiej opowieści, co Jacek Soplica, Cześnik czy Kmicic. Warto dostrzec ich wszystkich jako żywych ludzi, którzy mają nam coś ważnego do powiedzenia o sobie, o czasach, w których przyszło im żyć, ale i o nas samych – współczesnych Polaków…”
Panie bibliotekarki wspólnie z p. wójt Renatą Gembiak – Binkiewicz, Ewą Knopczyk, przygotowały scenerię mieszczańskiego salonu, który przyniósł wiele wrażeń, wzbogacając wiedzę o realiach 19 – wiecznej Warszawy i jej mieszkańcach.
Wieczór przygotowany był według scenariusza, który przedstawiał życie Warszawy i romantyczną miłość Wokulskiego do Izabeli Łęckiej.
Wszystkich zebranych powitała p. Aldona Janc przedstawiając cel „Narodowego Czytania”. Następnie na podstawie slajdów można było zapoznać się z życiem i twórczością Bolesława Prusa.
Czytane były fragmenty mówiące o :
– o wyglądzie sklepu J.Mincel
– o wielkiej miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej
– wypowiedzi Ignacego Rzeckiego na temat miłości
– oraz jak pieniądz rządził życiem ówczesnej Warszawy
Do osób, które chętnie włączyły się w akcję „Narodowe Czytanie” byli : jako pierwszy wystąpił Maciej Ziętek, następnie Irena Kukla, Anna Suszek, Elżbieta Wieczorek, Renata Gembiak Binkiewicz, Seweryna Woźniak, Janina Feldmann, Joanna Stachowiak, Anna Nowicka, Lech Faron, Agnieszka Brzoska. Wszyscy lektorzy zasługują na szczególną pochwałę za świetną interpretację tekstu. Za swój wkład czytający otrzymali podziękowanie za udział w akcji.
Na zakończenie wieczoru uczestnicy otrzymali okolicznościowe stemple w przyniesionych książkach Bolesława Prusa.