Narodowe czytanie

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY RYCZYWÓŁ 

Z A P R A S Z A

na

„NARODOWE CZYTANIE. ALEKSANDER FREDRO” 

Wspólne czytanie utworów Aleksandra Fredry

odbędzie się dnia 7 września 2013r. w godz. 1030 – 1130

w siedzibie biblioteki

Ryczywół, ul. Mickiewicza 14