NASI STARSI BRACIA W WIERZE

Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole
Biblioteka Publiczna

Z A P R A S ZAJ Ą
na wystawę :

NASI STARSI BRACIA W WIERZE.
HISTORIA LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ
W RYCZYWOLE .

wystawę można zobaczyć
w godzinach pracy Biblioteki,
Ryczywół ul. Mickiewicza 14