NOC NA ORLIKU

W tym roku Noc na Orliku przybierze nieco inny charakter.
Drużyny z sołectw Gminy Ryczywół zagrają dla Martynki!
Sołtysi, czekamy na zgłoszenia drużyn 
A społeczność gminy już dziś zapraszamy do kibicowania