Nowy Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek .

W dniu 9 listopada 2011 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach odbyło się Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD Kraina Trzech Rzek. W imieniu Zarządu kończącego kadencję sprawozdanie z działalności w okresie 2008-2011 złożył Prezes Waldemar Krankiewicz. Po nim głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Koralewska przedstawiając sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący obrad Pan Konrad Strykowski wraz z pracownikami biura podziękował w imieniu członków LGD Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za wkład pracy na rzecz stowarzyszenia oraz rozwoju obszaru LGD Kraina Trzech Rzek .

Po dyskusji odbyły się wybory Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.

Prezesem została Pani Renata Gembiak – Binkiewicz

Wiceprezesami zostali Małgorzata Najdek i Krzysztof Hetmański.

Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

Maria Koralewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Roman Białachowski

Paweł Bukowski.